Pisanie prac licencjackich i magisterskich

Tematy prac magisterskich z ekonomii – rozmaite propozycje

 • Studia – pisanie pracy licencjackiej.
Tematy prac magisterskich z ekonomii – rozmaite propozycje

Tematy prac magisterskich z ekonomii, są zróżnicowane. Część z nich stanowi analizy finansowe inne zaś są analizami różnych zjawisk ekonomicznych. W ekonomii jest naprawdę dużo ciekawych zagadnień, o których warto pisać. W tym opracowaniu przedstawimy tego typu przykłady takich prac.

Problematyka Twojej pracy magisterskiej z ekonomii musi być przede wszystkim bardzo dobrze przemyślana. Najlepiej wystrzegać się problematyk zbyt abstrakcyjnych, czy też teoretycznych. Lepiej skupić się na zagadnieniach, które są związane biznesową praktyką. Na poniższej liście znajdują się rozmaite tematy prac dyplomowych z zakresu ekonomii. Być może, któryś z nich wpadnie Tobie w oko.

Tematy prac magisterskich z ekonomii – rozmaite propozycje.

 1. Wpływ robotyzacji na ekonomię.
 2. Wielowymiarowa analiza porównawcza kondycji finansowej firm z branży odzieżowej.
 3. Sposoby zabezpieczenia się przed inflacją.
 4. Ocena sytuacji finansowej wybranej firmy z sektora budowlanego.
 5. Szacowanie kapitału intelektualnego na podstawie danych finansowych.
 6. Ocena skutków działań z ze szkoły Keynesowskiej.
 7. Mierniki wolności gospodarczej w danym kraju.
 8. Sposoby na przewidzenie koniunktury gospodarczej.
 9. Efektywność funkcjonowania gospodarki polskiej na tle gospodarek azjatyckich.
 10. Strefa Euro jako nieudany projekt ekonomiczny.

Sugestie, co do wyboru tematyki swojej pracy magisterskiej z ekonomii.

Zagadnienie o, którym piszesz w swojej pracy magisterskiej, musisz szczegółowo zobrazować za pomocą konkretnych danych. To jest bardzo ważna sprawa. Przy wyborze tematyki swojej pracy dyplomowej musisz mieć pewność, że nikt nie będzie Tobie utrudniał Tobie zdobycia odpowiednich informacji.

Spółki giełdowe mają obowiązek publikowania swoich informacji w Internecie. Pisanie o nich swojej pracy magisterskiej ma głęboki sens, zwłascza gdy potrzebujesz danych finansowych. Na podstawie spółek giełdowych zawsze możesz pisać o analizie płynności finansowej, analizie fundamentalnej itd.

Zawsze można pomyśleć też o temacie, do którego informacje możesz znaleźć instytucjach polskich (np. GUS), czy też unijnych (np. Eurostat). Są to idealne źródła do pisania o takich zagadnieniach, jak np. strefa euro, inflacja czy też wzrost gospodarczy.

Można również pisać swoją pracę magisterską z ekonomii o firmie, w której pracujemy lub jest nam ona przychylna. Dzięki takiemu rozwiązaniu miałbyś wszystkie niezbędne dane do swojej pracy dyplomowej.

Tematy prac magisterskich z ekonomii, a perspektywy na karierę.

Tematy prac magisterskich z ekonomii można podzielić, na te które są powiązane z realną praktyką oraz te, które skupiają się na rzeczach, które z perspektywy pracodawcy są mało interesujące. Idealny temat na pracę magisterską z ekonomii to taki, który interesuje Ciebie, jest powiązany z praktyką oraz wiążą się z nim ciekawe perspektywy zawodowe.

Przykład takiego tematu może brzmieć “analiza atrakcyjności inwestycyjnej danej spółki giełdowej”. Napisanie pracy magisterskiej na taki temat powinno pomóc Tobie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku doradcy finansowego lub maklera giełdowego.

Żyjemy w czasach, w których ważne są przede wszystkim Twoje praktyczne umiejętności. Dobrze napisana praca magisterska z ekonomii ma znaczenie, wówczas gdy jest ona praktyczna. Dla pracodawców najważniejsze są Twoje umiejętności, doświadczenie oraz predyspozycje. Prace naukowe mają raczej znaczenie drugorzędne.

Dodaj komentarz